Oplossen koudeval

De infrarood verwarmingspanelen zijn ook toe te passen als oplossing voor een koudeval

Na oplevering van een appartementencomplex klagen diverse bewoners over tocht en koude in hun woning. Diverse verbetermaatregelen leiden nergens toe; de onbehaaglijkheid blijft.
Eén van de oorzaken kan zijn: een vloerverwarmingsinstallatie met onvoldoende capaciteit.Vele appartementen – veelal bestemd voor senioren – zijn gelegen op de eerste tot en met de vierde verdieping van het nieuwbouwcomplex.

In de appartementen is een vloerverwarmingsinstallatie gerealiseerd, die als hoofdverwarming is opgenomen in de dekvloer.
De dekvloer zelf is vaak zonder tussenlagen aangebracht op de betonnen constructievloer (tunnelbouw).

Ventilatie van binnenlucht vindt plaats op basis van natuurlijke toevoer en mechanische toevoer. In de gevelpuien zijn draai-kiepramen aanwezig.
De ventilatieroosters zijn voorzien van suskasten om een verhoogde geluidswering te behalen in verband met verkeerslawaai.
Ter plaatse van het inpandige balkon zijn de glazen gevelpuien verdiepingshoog.

Compensatie van de koudeval door de vloerverwarming treedt niet op.
De ‘koude’ luchtstromen dalen langs de glasoppervlakken neer op de vloer en verplaatsen zich over de vloer door de leefzone.

Een thermografie-analyse van de leidingen in de vloerverwarming wijst uit, dat de leidingen in de woonkamer na 25 meter in de zone komen voor de gevelpui.
Na 60 meter bevinden de leidingen zich pas in de zone direct voor de pui.
Voor de gevelpui komt de vloertemperatuur niet boven de binnenluchttemperatuur uit. Doordat de ingestelde binnentemperatuur bij de thermostaat is behaald, stopt de installatie met het pompen van water door de vloerleidingen.

Thermografisch onderzoek

Met betrekking tot het thermisch comfort in woningen beperkt het Bouwbesluit zich tot de luchtsnelheid veroorzaakt door luchttoevoervoorzieningen.
In de leefzone van een verblijfsruimte mag de toevoer van verse lucht niet leiden tot een luchtsnelheid hoger dan 0,2 m/s.
Door het plaatsen van een ventilatierooster hoger dan 1,8 meter boven de vloer wordt er vanuit gegaan dat de luchtsnelheid in de leefzone deze waarde niet overschrijdt (NPR 1088).

bron: Bouwwereld.nl

Te hoge luchtsnelheid

Het valt echter op, dat de luchtsnelheid deze waarde al overschrijdt al de ventilatieroosters zijn gesloten.
De koudeval langs het glasoppervlak veroorzaakt in de leefzone een koude luchtstroom over de vloer.
Als de binnenluchttemperatuur de ingestelde waarde van thermostaat heeft bereikt, vindt bij de gevelpui onvoldoende opwarming plaats om koudeval te compenseren.

Thermostaat niet op juiste plaats

Het valt ook op, dat de thermostaat niet op een gunstige plek hangt. Soms wordt de thermostaat door zoninstraling verwarmd. In andere appartementen hangt de thermostaat recht boven de plaats waar zich de leidingen van de vloerverwarming concentreren.

Oorzaak

Het thermische onbehagen in de leefzone van de appartementen wordt veroorzaakt doordat de vloerverwarmingsinstallatie nabij de gevelpui onvoldoende capaciteit heeft om de koude luchtstromen te compenseren.
Hierdoor stroomt een koude luchtlaag over de vloer en veroorzaakt een thermisch onbehagen bij de bewoners.De plaatselijk lage capaciteit van de vloerverwarming is het resultaat van het feit dat de leidingen niet eerst in de zone bij de gevelpui zijn aangebracht.
De leidingen met de hoogste temperatuur bevinden zich daardoor niet op de koudste locatie.
Tevens is de basistemperatuur in de appartementen relatief hoog omdat warmteverliezen in beperkte mate optreden.
De vloerverwarming hoeft hierdoor slechts beperkt te worden geactiveerd om de binnentemperatuur tot de ingestelde waarde te doen stijgen.
Ondanks een goed geïsoleerd appartement en lage stookkosten blijkt dat in de woningen lokaal thermisch onbehagen niet is te voorkomen. Zonder verwarmingsbron direct onder het glasoppervlak blijft koudeval optreden.

Verbeteren situatie

Het verbeteren van de situatie in de woningen is niet eenvoudig. Het wijzigen van de instellingen van de vloerverwarmingsinstallatie leidt veelal niet tot verbetering. Het verhogen van de capaciteit of het bijplaatsen van een warmtebron nabij de gevelpui zijn mogelijke maatregelenBron: Rapportage en fotografie: ir. Pieter Schinkel, TechnoConsult B.V.

 

Oplossing met infrarood verwarmingspanelen

In verzorgingstehuis Schravenweide in Doetinchem is tot volle tevredenheid een oplossing voor de koudeval gevonden door het plaatsen van infrarood verwarmingspanelen boven de “gevoelige” punten.Hier zijn 2 infrarood verwarmingspanelen van 400 Watt toegepast. Deze worden geregeld met een draadloze thermostaat die in het verwarmingsbereik van de panelen is opgehangen.

Bron: Bouwwereld.nl